(ชุดพิเศษ)โคว์บุ ซีรั่มเจล พรีเมี่ยมเซ็ต

6,900 ฿ 4,100 ฿

Kowbu Serum Gels Special Set
ประกอบด้วย
โคว์บุ แฮร์โทนิค แชมพู ปริมาตร 240 ml จำนวน 2 ขวด
โคว์บุ แฮร์ล็อท ซีรั่มเจล ปริมาตร 60 ml จำนวน 3 หลอด
โคว์บุ มัลติเพิล เฮิร์บ แฮร์ ซีรั่ม ปริมาตร 30 ml จำนวน 2 ขวด