(ชุดพิเศษ)โคว์บุ มัลติพลาย พรีเมี่ยมเซ็ต

7,100 ฿ 4,100 ฿

Kowbu Multiple Special Set
ประกอบด้วย
โคว์บุ แฮร์โทนิค แชมพู ปริมาตร 240 ml จำนวน 2 ขวด
โคว์บุ แฮร์ล็อท ซีรั่มเจล ปริมาตร 60 ml จำนวน 2 หลอด
โคว์บุ มัลติเพิล เฮิร์บ แฮร์ ซีรั่ม ปริมาตร 30 ml จำนวน 4 ขวด