(ชุด)แฮร์โทนิคแชมพู&แฮร์ล็อทซีรั่มเจล

1,950 ฿

(ชุด) แฮร์โทนิค แชมพู & แฮร์ล็อท ซีรั่มเจล
Hair Tonic Shampoo Thai-Korea Herbs & Hair Lott Serum Gel Thai-Korea Herbs
1 ชุดประกอบด้วย
โคว์บุ แฮร์โทนิค แชมพู ปริมาตร 240 ml จำนวน 1 ขวด ราคา 550 บาท/ขวด
โคว์บุ แฮร์ล็อท ซีรั่มเจล ปริมาตร 60 ml จำนวน 1 ขวด ราคา 1,400 บาท/หลอด