โคว์บุพรีเมี่ยมเซ็ต

2,750 ฿ 2,100 ฿

โคว์บุพรีเมี่ยมเซ็ต
Kowbu Premium Set
ประกอบด้วย
โคว์บุ แฮร์โทนิค แชมพู ปริมาตร 240 ml จำนวน 1 ขวด
โคว์บุ แฮร์ล็อท ซีรั่มเจล ปริมาตร 60 ml จำนวน 1 หลอด
โคว์บุ มัลติเพิล เฮิร์บ แฮร์ ซีรั่ม ปริมาตร 30 ml จำนวน 1 ขวด